About Us

मराठी भाषेतील मागील शतकातील आणि काही प्रसिध्द लेखकांची निवडक पुस्तके ई-बुक्स स्वरूपात या मोबाईल ऍप्पद्वारे वाचकांना उपलब्ध करून देण्याचा उपक्रम सुरु केलेला आहे.

Contact Us

Your Enquiry Send Successfully.
Valid Mobile Number Invalid Mobile Number